Afbeelding Ophelis Kantoorinrichting.

Werknemers productiever door variëteit

Variëteit in werkruimten de crux is voor het  slagen van een flexibel-werkplekconcept

Onderzoek van Leesman onder meer dan 120.000 werknemers laat zien dat variëteit in werkruimten de crux is voor het wel of niet slagen van een flexibel-werkplekconcept. 85 procent van de werknemers in een flexibel-werkplekconcept met veel keuze beantwoordt de vraag of zijn werkomgeving hem in staat stelt productief te werken positief.

Leesman onderzoekt al vijf jaar de effectiviteit van werkomgevingen en vraagt werknemers hoe tevreden ze zijn over hun werkomgeving en wat ze nodig hebben om productief te kunnen werken. De internationale database bevat inmiddels de input van 120.000 respondenten werkzaam in 1.000 gebouwen.

Het onderzoek toont aan dat de crux voor het al dan niet slagen van een flexibel-werkplekconcept hem zit in de variëteit in werkruimten die werknemers wordt geboden en de mogelijkheid die zij hebben deze af te stemmen op de activiteit die ze op dat moment willen doen. Wanneer werknemers wordt gevraagd of de werkomgeving hen in staat stelt productief te werken, beantwoordt 85 procent van de werknemers in een flexibel-werkplekconcept met veel keuze deze vraag positief. Bij flexibel-werkplekconcepten met weinig keuze is dit slechts 35 procent.

De antwoorden op de vraag hoe tevreden de werknemers zijn over verschillende fysieke kenmerken binnen de werkomgeving onderschrijven dit. Bij werkplekconcepten met een grote keuze aan werkruimten zeggen de werknemers voor 87 procent tevreden te zijn over de informele ruimten; werknemers met weinig keuze zijn dit slechts voor 15 procent. Dezelfde verschillen zijn zichtbaar bij stilteruimten: 68 procent versus 30 procent, en kleine vergaderruimten: 60 procent versus 30 procent.

Afbeelding Zitje Met Geïntegreerde Werkplek
Ophelis Docks Kantoormeubelen Met Geïntegreerde Werk- En Zitplek.

Deze cijfers ondersteunen het idee dat de mogelijkheid de eigen werkplek aan te passen aan de taak van het moment de voldoening over het werk sterk beïnvloedt. Een flexibele omgeving biedt werknemers immers de mogelijkheid de manier waarop zij deze gebruiken naar hun hand te zetten. Om een felexibel werkplekconcept tot een succes te maken, is een grote keuze aan kantoorruimten dus noodzakelijk, zodat werknemers hun werkdag kunnen personaliseren. Uiteraard zijn elke organisatie en afdeling anders en zal goed moeten worden bekeken welk concept het beste past bij de uit te voeren activiteiten.

Managing Director Benelux Leesmanindex Gideon van der Burg: ‘De data tonen aan dat het met flexibele werkplekconcepten vreselijk kan misgaan, maar dat als ze goed worden opgezet werknemers significant meer tevreden zijn. Het geheim zit hem dus vooral in de variëteit in kantoorruimten die je hen als werkgever biedt. De meest flexibele component van een flexibel-werkplekconcept is de medewerker, maar alleen als de werkomgeving, de technologie en het management hem die kans bieden.’

Over Leesman Leesman legt de relatie tussen de werkomgeving en productiviteit, welbevinden en trots van medewerkers. Met meer dan 120.000 respondenten verdeeld over 1.000 gebouwen is Leesmanindex wereldwijd de grootste benchmark voor het meten van de effectiviteit van werkomgevingen. Leesman is onafhankelijk en neutraal. Op basis van het onderzoek kunnen organisaties gefundeerd een optimale werkomgeving creëren voor hun medewerkers.
Bron: Frans Sijtsma van Officenieuws

Scroll naar boven